V Simposi Internacional d’Arts Escèniques > Universitat d’Alacant > 14-15 de novembre de 2019

14 novembre 2019

Embats, qüestionaments i reformulacions contemporànies del text teatral: del “teatre de l’absurd” als nous paradigmes performatius (europeus). Centenari de Joan Brossa.

Disputas y reformulaciones contemporáneas del texto teatral: del “teatro del absurdo” a los nuevos paradigmas performativos (europeos). Centenario de Joan Brossa.

Texto de la convocatoria

Les sessions es desenvoluparan els dies 14 i 15 de novembre de 2019 al Campus Universitari de Sant Vicent del Raspeig. Els interessats a participar-hi hauran d’enviar una proposta de comunicació amb una extensió màxima de 300 paraules, juntament amb unes línies curriculars, a una d’aquestes dues adreces de correu:

Las sesiones se desarrollarán los días 14 y 15 de noviembre de 2019 en el Campus Universitario de Sant Vicent del Raspeig. Los interesados en participar deberán enviar una propuesta de comunicación con una extensión máxima de 300 palabras, junto a unas líneas curriculares, a una de estas dos direcciones de correo:

Isabel Marcillas
isabel.marcillas@ua.es

Gabriel Sansano
biel@ua.es

La data màxima per a la recepció de propostes serà el 30 de juny.
La fecha máxima para la recepción de propuestas será el 30 de junio.

Organitzen: Departament de Filologia Catalana (UA) - Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (UA)

Patrocina: Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Col·laboren: Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alacant.